Sponsoring

VDL Nedcar toont graag haar betrokkenheid in de gemeenschap door diverse projecten te sponsoren.

VDL Nedcar ziet sponsoring als tweerichtingsverkeer; een samenwerking waarbij de gesponsorde en wij een bijdrage leveren om de gezamenlijk overeengekomen doelen te realiseren. Een goede samenwerking kan immers voor beiden van grote meerwaarde zijn. Door techniek-, zorg en welzijn-, maatschappelijk- en cultuurgerelateerde projecten te ondersteunen, wil VDL Nedcar een positieve en betekenisvolle bijdrage aan onze samenleving te leveren. Wij vinden het van groot belang dat het initiatief binnen de kernwaarden van ons bedrijf past. Hiermee onze waarden in onze regio uitdragend en onze  verantwoordelijkheid in maatschappelijk verband mede nemend.

Techniekpromotie en -onderwijs
Als unieke Nederlandse autobouwer barst de techniek uit onze voegen. Iedere dag ervaren wij hoe leuk en uitdagend techniek is. Hierbij zien we dat technische innovaties niet meer zijn weg te denken in ons dagelijks leven. Zelf kunnen en blijven we op basis van innovaties continu verbeteren. VDL Nedcar vindt het belangrijk om mensen bewust te maken van het belang van industrie en techniek in de samenleving. Om mensen voor de techniek te enthousiasmeren. Om dit te kunnen bereiken, ondersteunt VDL Nedcar jaarlijks een aantal regionale activiteiten en evenementen op het gebied van techniek én technisch onderwijs. Hierbij richten wij ons vooral op onze jeugd. Onze jeugd is immers ons aller toekomst.

Zorg en welzijn
VDL Nedcar ondersteunt ook projecten op het gebied van zorg en welzijn in de regio. Naast lichamelijke en geestelijke gezondheid richten wij ons op onze leefomgeving, onderwijs, sociale contacten en recreatie. Wij proberen zo een positieve bijdrage te leveren aan het welzijn van deze vaak kwetsbare en hulpbehoevende doelgroepen.

Maatschappelijk
VDL Nedcar voelt zich mede verantwoordelijk voor het leveren van een bijdrage aan een positieve ontwikkeling van haar omgeving, onze regio waarin het merendeel van onze medewerkers (met hun gezinnen) wonen. Wij nemen verantwoordelijkheid door maatschappelijke projecten in onze regio te ondersteunen. Voelen ons betrokken bij en zijn trots op onze regio, een regio waarin we graag wonen en werken.

Cultuur en sport
Cultuur is onlosmakelijk verbonden met onze samenleving. Wij ondersteunen graag projecten die het behoud van cultuur een steuntje in de rug geven. Daarnaast ondersteunen wij op sportief gebied onze regionale topvoetbalclubs.  Wetende dat wij de nodige voetbal enthousiastelingen in huis hebben, is het goed onze naam met trots aan deze clubs te verbinden.

Om in aanmerking te komen voor sponsoring door VDL Nedcar, ontvangen wij het sponsorverzoek graag minimaal twee maanden voor aanvang van het project of de activiteit. Wij richten ons in eerste instantie op verzoeken uit de vier aandachtsgebieden waar VDL Nedcar zich met sponsoring op richt: techniek(onderwijs), zorg en welzijn, maatschappij en cultuur en sport.Om in aanmerking te komen voor sponsoring door VDL Nedcar dient het sponsorverzoek binnen één van de vier aandachtsgebieden waar VDL Nedcar zich met sponsoring op richt te vallen: techniek(onderwijs), zorg en welzijn, maatschappij en cultuur.

Voor de helderheid, VDL Nedcar ondersteunt geen:
• projecten of activiteiten die uitsluitend een individueel belang dienen;
• projecten of activiteiten die maatschappelijk en/of ethisch onverantwoord zijn;
• organisaties of activiteiten die politieke of religieuze doelstellingen hebben;
• organisaties die volledig door de overheid gesubsidieerd worden;
• carnavalsactiviteiten.