Missie

Proud-to-be-First-Choice-1.jpg

Visie

Wij laten medewerkers vanuit hun drive, hun passie en met veel plezier kwalitatief hoogstaande auto’s op tijd produceren.
Door onze flexibiliteit maken wij het verschil.

Hierbij strevend naar een hoge mate van klanttevredenheid, zowel van onze opdrachtgever als de uiteindelijke berijder.

Vanuit onze kracht door samenwerking stellen wij daarmee de continuïteit van de autofabricage in Nederland zeker. 

Met deze missie statement willen we onze ambitie uiten om 'eerste keus' te worden bij al onze stakeholders (medewerkers, klanten, aandeelhouders en maatschappij) en dat wij daar met alle collega’s trots op zijn.

Onze visie beschrijft onze doelstelling om continuïteit te creëren voor de volgende 50 jaar van VDL Nedcar. Hierbij gesteund door de kracht door samenwerking vanuit VDL Groep. Wij zijn er van overtuigd dat deze continuïteit wordt verkregen door te streven naar klanttevredenheid, zowel die van de Original Equipment Manufacturer (OEM) als die van de consument. Voor allebei is kwaliteit geen keuze maar een voorwaarde.  Flexibiliteit en leverbetrouwbaarheid zijn daarbij onlosmakelijk verbonden met onze positie als Vehicle Contract Manufacturer (VCM). Medewerkers maken daarbij het verschil, dus alleen als alle collega’s vanuit hun drive en met passie en plezier bij VDL Nedcar komen werken, kunnen wij onze positie veiligstellen.

De automotive markt is volop in beweging. Op technologisch gebied ten aanzien van connectivity, autonomous driving en de elektrificatie van de aandrijflijn. Daarnaast vindt een aanpassing van de bestaande business modellen naar ‘car sharing’ plaats en verschuift de verkoop van auto’s naar mobility services. 

De uit deze ontwikkelingen voortvloeiende onzekerheden worden onder andere versterkt door handelsoorlogen en de brexit. Door de afkoelende economie groeien autoverkopen momenteel minder hard dan verwacht.

Dit betekent dat onze markt de komende jaren uitdagend zal blijven. Om onze positie als VCM te waarborgen, hebben wij onze stip op de horizon ‘First Choice VCM 2025’ bepaald. Met drie pijlers werken wij aan het veiligstellen van onze positie: onafhankelijkheid, flexibiliteit en procesinnovatie.

Driehoek-FC-VCM-2025.jpg

Onafhankelijkheid
Zowel de hierboven beschreven turbulentie in de automotive markt als de geschiedenis van VDL Nedcar laat zien dat er in de automotive sector geen zekerheden zijn. Om vanuit onze eigen kracht de continuïteit van VDL Nedcar te kunnen borgen, is een onafhankelijke positie een absolute voorwaarde. Door focus op onderstaande elementen geven we vorm aan deze onafhankelijkheid.

  • het boeien en binden van meerdere opdrachtgevers op basis van leverbetrouwbaarheid, kwaliteit en toegevoegde waarde;
  • het afvlakken van productievolumeschommelingen, los van marktontwikkelingen;
  • het kostenefficiënt (Lean) en innovatief produceren;
  • het zekerstellen van een sterke en daarmee gezonde financiële positie;
  • het diversifiëren en daarmee verbreden van onze activiteiten in samenwerking met VDL Groep. 

Flexibiliteit
Als VCM zijn we de flexibele schil van de OEM. Juist het bieden van deze flexibiliteit geeft ons als VCM bestaansrecht. Daarom moeten equipment en processen toe te passen zijn voor meerdere technologieën en type projecten. Uiteindelijk maken onze medewerkers het echte verschil. Derhalve sturen wij op een sterke maar flexibele kern. Hierdoor zijn wij in staat om met de noodzakelijke snelheid wijzigingen door te voeren of nieuwe projecten te implementeren. Met onze pool aan toeleveranciers en onze VDL Groep zijn wij in staat om als flexibiliteitspartners ook in piektijden kennis en ervaring te leveren.

Procesinnovatie
Als VCM zijn we niet alleen in competitie met onze collega VCM's, maar in het bijzonder met de eigen fabrieken van de OEM's. Voor het zekerstellen van ons onderscheidend vermogen hebben wij ons te focusseren op procesinnovatie. De OEM daarentegen heeft immers zijn handen meer dan vol aan productinnovatie. Procesinnovatie met als doel om zo flexibel mogelijk en tegen een zo optimaal mogelijke kostprijs te kunnen produceren. Het moet ons enerzijds in staat stellen om sneller te reageren op de markt. Anderzijds zullen Big Data, Artificial Intelligence en Industrie 4.0 VDL Nedcar faciliteren om op dit vlak het verschil te maken.

Onze medewerkers
Onze medewerkers maken het verschil. VDL Nedcar is een familiebedrijf waarbinnen de mens centraal staat. Onze medewerkers zijn immers het hart van ons bedrijf. VDL Nedcar vindt het belangrijk om medewerkers een werkplek aan te bieden waar zij prettig en met plezier kunnen werken in een veilige en gezonde omgeving. Een omgeving waarin zij kunnen werken vanuit hun persoonlijke kracht en daarmee met passie. Wij helpen hen met het verder ontwikkelen van hun individuele competenties en vaardigheden.

Talent koesteren en ontwikkeling stimuleren
Onze medewerkers zijn onze kracht. Zij krijgen bij ons de kans zich verder te ontwikkelen en daardoor ontwikkelt VDL Nedcar zich ook weer. Bij ons werkt een diversiteit aan mensen. Bijna 60 nationaliteiten werken geweldig samen, jong en oud, man en vrouw, met verschillende achtergronden en culturen. 

Gezondheid en vitaliteit
Daar hoort sportiviteit bij. Onze medewerkers nemen deel aan diverse sportieve evenementen die VDL Nedcar ondersteunt. Wij geloven dat onze maatschappij gebaat is bij een sportieve en vitale samenleving. Daarnaast zorgt sport voor verbroedering en saamhorigheid. Dat past uitstekend bij ons motto 'Proud to be First Choice'.