Wat je uitdaging ook is. Wij bouwen het.

VDL Nedcar is dé one-stop-shop partner voor alle automotive- en mobiliteitsvraagstukken. VDL Nedcar is de voorkeurskeuze voor Vehicle Contract Manufacturing (VCM) in Europa. Gepassioneerd door het bouwen van voertuigen en het onmogelijke mogelijk maken. Als dingen complex worden, zijn we op ons best. Of het nu gaat om productie, logistiek, regelgeving of time-to-market. Wij laten het gebeuren. Met VDL Nedcar weet u zeker dat uw voertuig goed wordt gemaakt. We voeren een multi-client strategie. Onze ambitie is en blijft om in minimaal twee ploegen met zo'n 5.000 medewerkers met veel plezier voertuigen te blijven bouwen.

VDL Nedcar is een ervaren Nederlandse onafhankelijke autofabrikant die al meer dan 50 jaar auto's bouwt. VDL Nedcar is onderdeel van VDL Groep, heeft een bewezen staat van dienst en kan 400.000 auto's per jaar produceren. In Born werkt een gepassioneerd en betrokken team elke dag om het onmogelijke mogelijk te maken. Door te weten wat klanten nodig hebben, innovatief denken, flexibiliteit, een hands-on mentaliteit, probleemoplossend vermogen, uitstekende kwaliteit, een gunstige geografische ligging als toegangspoort tot Europa en jarenlange ervaring en betrokkenheid bij klanten uit alle culturen en landen, is VDL Nedcar altijd in beweging en het is de juiste speler voor automerken om aan elke uitdaging te werken.

WEG NAAR EERSTE KEUZE VCM 2025

De automarkt is in volle gang. Op het gebied van technologie zijn er grote ontwikkelingen gaande op het gebied van connectiviteit, autonoom rijden, elektrificatie van aandrijflijnen of waterstof. Bovendien verschuiven de bestaande businessmodellen naar autodelen en verschuiven de autoverkopen naar mobiliteitsdiensten. Covid-19 en het wereldwijde chiptekort hebben inmiddels ook een grote impact op de auto-industrie.

Onze markt zal de komende jaren uitdagend blijven. Om onze positie als VCM te borgen, hebben wij onze lange termijndoelstelling ‘First Choice VCM 2025’ vastgesteld. Dit is gebaseerd op vier pijlers om onze positie te borgen: Onafhankelijkheid, Flexibiliteit, Procesinnovatie en Operational Excellence.

Strategie.png

Strategische pijlers

Met deze 4 pijlers werken we aan het veiligstellen van onze positie. Hiermee borgen we onze missie. Deze strategische pijlers zijn vastgesteld voor de middellange termijn. Deze zijn onderdeel van het merk VDL Nedcar.

Onafhankelijkheid: om de continuïteit van VDL Nedcar vanuit eigen kracht te waarborgen, is een onafhankelijke positie een absolute voorwaarde. Deze onafhankelijkheid moet vorm krijgen door in te zetten op de volgende elementen:

  • Met meer dan 1 klant is continuïteit niet afhankelijk van verlenging van één contract en kan er een sterke positie worden ingenomen in de onderhandelingen (multi-client strategie);
  • Het te produceren volume moet vervangingsinvesteringen kunnen veroorloven, zodat de apparatuur altijd up-to-date is en geen belemmering vormt voor voortzetting en het uitbrengen van een scherpe offerte.
  • Een sterke financiële positie zorgt ervoor dat de nodige investeringen gefinancierd kunnen worden; buffers (solvabiliteit > 35%) zijn nodig om altijd aanwezige slechte jaren op te vangen. Ook in lijn met het marktrendement op het eigen vermogen.
  • Groepsdiversificatie zorgt voor minder kwetsbaarheid; synergie en competentie verenigen om de positie van VCM met een breder automotive-aanbod te versterken.

Flexibiliteit: als Vehicle Contract Manufacturer zijn wij de flexibele schil van de OEM en juist deze flexibiliteit geeft ons bestaansrecht als VCM. Door het inzetten van een VCM ontlast de OEM zijn eigen fabrieken. Flexibiliteit gaat vooral over apparatuur en proces, de snelheid waarmee veranderingen worden doorgevoerd en projecten worden uitgevoerd, en een flexibele kern als basis voor de organisatie.

Procesinnovatie: waar de OEM zich vooral richt op productinnovatie, kan VDL Nedcar zich onderscheiden door te focussen op innovatie van het proces. Procesinnovatie met als doel het proces goedkoper, flexibeler en sneller aanpasbaar te maken. Ook big data, kunstmatige intelligentie en industrie 4.0 zijn belangrijkere ontwikkelingen waarin VDL Nedcar moet aansluiten om het verschil te maken.

Operational excellence: termen als PQCD (Product, Quality, Cost, Delivery), lean(-ovation) en six sigma zijn geen onbekende in onze branche. Voor sommigen een must, voor anderen een basisvoorwaarde, een license to operate. Operational Excellence is de overtuiging dat we willen versnellen in de dienstverlening aan onze klanten. Dit betekent dat alles binnen de organisatie in één keer goed moet, op tijd is en tegen een uitstekende prijs wordt geleverd. Het staat onder de 3 pijlers als brede basis, een vierde strategische pijler.

Visie & Missie 

Visie

Wij laten medewerkers vanuit hun drive, hun passie en met veel plezier kwalitatief hoogstaande auto’s op tijd produceren.
Door onze flexibiliteit maken wij het verschil.

Hierbij strevend naar een hoge mate van klanttevredenheid, zowel van onze opdrachtgever als de uiteindelijke berijder.

Vanuit onze kracht door samenwerking stellen wij daarmee de continuïteit van de autofabricage in Nederland zeker. 

Met dit missie statement willen we onze ambitie uiten om 'eerste keus' te zijn val al onze stakeholders (medewerkers, klanten, aandeelhouders en maatschappij) en dat wij daar met alle collega’s trots op zijn. De maar liefst zeven JD Power Awards die wij de afgelopen drie jaren in ontvangst mochten nemen, tonen aan dat wij goed op weg zijn. De kwalificatie 'derde beste fabriek van Europa en Afrika' maakt ons Proud, echter geeft ook nog ruimte voor verder verbeteren. Wij gaan hiervoor! 

Onze visie beschrijft onze doelstelling om continuïteit te creëren voor de volgende 50 jaar van VDL Nedcar. Hierbij gesteund door de kracht door samenwerking vanuit VDL Groep. Wij zijn er van overtuigd dat deze continuïteit wordt verkregen door te streven naar klanttevredenheid, zowel die van de Original Equipment Manufacturer (OEM) als die van de consument. Voor allebei is kwaliteit geen keuze maar een voorwaarde.  Flexibiliteit en leverbetrouwbaarheid zijn daarbij onlosmakelijk verbonden met onze positie als Vehicle Contract Manufacturer (VCM). Medewerkers maken daarbij het verschil, dus alleen als alle collega’s vanuit hun drive en met passie en plezier bij VDL Nedcar komen werken, kunnen wij onze positie veiligstellen.

Missie

Proud-to-be-First-Choice-1_YXJfMzUweDIwNl9kXzFfanBnXy9fYXNzZXQvX3B1YmxpYy9Mb2dvcw_87eb4c36.jpg

FOCUS OP ONZE MEDEWERKERS 

Onze medewerkers

Onze medewerkers maken het verschil. VDL Nedcar is een familiebedrijf waarbinnen de mens centraal staat. Onze medewerkers zijn immers het hart van ons bedrijf. VDL Nedcar vindt het belangrijk om medewerkers een werkplek aan te bieden waar zij prettig en met plezier kunnen werken in een veilige en gezonde omgeving. Een omgeving waarin zij kunnen werken vanuit hun persoonlijke kracht en daarmee met passie. Wij helpen hen met het verder ontwikkelen van hun individuele competenties en vaardigheden.

Talent koesteren en ontwikkeling stimuleren

Onze medewerkers zijn onze kracht. Zij krijgen bij ons de kans zich verder te ontwikkelen en daardoor ontwikkelt VDL Nedcar zich ook weer. Bij ons werkt een diversiteit aan mensen. Bijna 60 nationaliteiten werken geweldig samen, jong en oud, man en vrouw, met verschillende achtergronden en culturen.

Gezondheid en vitaliteit

Daar hoort sportiviteit bij. Onze medewerkers nemen deel aan diverse sportieve evenementen die VDL Nedcar ondersteunt. Wij geloven dat onze maatschappij gebaat is bij een sportieve en vitale samenleving. Daarnaast zorgt sport voor verbroedering en saamhorigheid. Dat past uitstekend bij ons motto 'Proud to be First Choice'.