Kwaliteit

Filosofie

Voor de berijders van onze premium auto’s is hun auto meer dan een vervoermiddel. Hij of zij wil met plezier rijden, op de auto kunnen vertrouwen en er vervolgens ook trots op kunnen zijn. De auto van zijn of haar keuze zegt veel over de persoon: wie hij of zij is en waarvoor hij of zij staat. Voor ons alle reden om elke dag weer auto’s van topkwaliteit te bouwen en af te leveren. Iedere VDL Nedcar medewerker dagen wij hiertoe elke dag weer uit. Iedere medewerker is doordrongen van het feit dat hij of zij het verschil maakt. Continu verbeteren zit daarmee in de genen van ons bedrijf. Immers een uiterst tevreden berijder is en blijft loyaal aan zijn of haar merk. Dat gunnen wij onze opdrachtgevers. Proud to be first Choice!

Productie

Het bouwen van auto’s is een geweldig mooi proces, echter kent daarbij vele uitdagingen. Vanuit 'Kracht door samenwerking' werken onze medewerkers in compromisloos teamverband aan de kwaliteit van onze auto’s. Alle processen zijn gericht op het minimaliseren van variatie en het voorkomen van fouten. Medewerkers worden intensief en continu getraind. Ieder medewerker is zich terdege bewust van zijn of haar bijdrage aan de kwaliteit van onze eindproducten. Hierbij heeft iedere medewerker het eigenaarschap om iets wat niet aan onze hoge kwaliteitsstandaard voldoet, af te keuren. Het productieproces eindigt op het moment dat de auto - na alle grondige en strenge keuringen - wordt voorzien van de zogenaamde 'groen OK' verklaring. Pas hierna mag de auto onze fabriek verlaten.

Controle

Aan de hand van duidelijke prestatie-indicatoren wordt elk voertuig op ruim 400 punten gecontroleerd. Daarboven vinden er veiligheidscontroles plaats; aandrijflijn en remmen worden natuurlijk extra getest. Lekkages zijn uit den boze en worden separaat gecontroleerd. Uiteindelijk vinden er na afgifte van de OK-verklaringen nog steekproeven plaats. Hierbij worden auto’s door gecertificeerde auditoren nauwkeurig met 'klant-ogen' bekeken. Zij bevestigen elke dag weer dat we een topproduct leveren! De JD Power Awards die wij in ontvangst mochten nemen, bevestigen onze filosofie en aanpak.

JD Power Awards

JD Power is een Amerikaans bedrijf dat jaarlijks enquêtes uitvoert onder de berijders van auto’s naar de mate van hun tevredenheid over de (product)kwaliteit van de door hen recent nieuw gekochte auto’s. In 2020 zijn wij op basis van onze geleverde kwaliteit uitgeroepen tot derde beste autofabriek van Europa en Afrika. Een geweldige kroon op ons werk. Ook werden dit jaar onze MINI Cabrio en MINI Countryman als beste auto in hun segment beoordeeld.

In 2019 kreeg de door ons gebouwde MINI Cabrio vanwege zijn kwaliteit de IQS Award. Dat jaar werden tevens de MINI Cabrio en de door ons gebouwde MINI Countryman met een APEAL Award bekroond. APEAL staat voor Automotive, Performance Execution and Layout. In 2018 kreeg de MINI Countryman een APEAL Award.

 
Certificaten

In 1997 hebben we de voorganger van deze norm, de ISO-9002, als certificaat behaald. De huidige ISO-9001 norm is een wereldwijd erkende norm met eisen op het gebied van kwaliteitsmanagement en daardoor een maatstaf voor transparantie en betrouwbaarheid in de markt. Kwaliteitsmanagement komt terug in alle onderdelen van onze organisatie en zorgt ervoor dat onze producten voldoen aan de behoeften, eisen, wensen en specificaties van onze klanten, maar ook andere belanghebbenden.

 9001.png

Sinds 2018 zijn wij gecertificeerd volgens deze automotive kwaliteitsnorm.

De IATF 16949 norm is een technische ISO-specificatie die overeenkomt met bestaande Amerikaanse, Duitse, Franse en Italiaanse normen voor automotive kwaliteitssystemen in de wereldwijde automobielindustrie. De norm is gepubliceerd in oktober 2016 en vervangt de ISO/TS 16949 norm. De norm beschrijft de eisen van het kwaliteitssysteem voor het ontwerpen, ontwikkelen, produceren, installeren en onderhouden van aan auto’s gerelateerde producten. Ddeze norm brengt kwaliteit en continue verbetering tot in de kern van onze organisatie. Tevens worden de risico’s en verspilling beperkt, door het toepassen van “risico gebaseerd” denken. De IATF 16949 is de hoogst haalbare norm binnen de automobielindustrie.

IATF.png

Sinds 2021 zijn wij gecertificeerd volgens deze arbonorm. Doel van deze norm is om het gezond en veilig werken binnen ons bedrijf zeker te stellen. Door werkgerelateerd letsel en gezondheidsproblemen te voorkomen en door proactief de G&VW-prestaties te verbeteren, creëeren we veilige en gezonde werkplekken. Het is van belang dat gevaren worden weggenomen en G&VW-risico’s worden geminimaliseerd. Met dit certificaat tonen we aan dat onze organisatie bewust gezond en veilig werkt (G&VW) en voldoet aan wet- en regelgeving voor arbo omstandigheden.

ISO-45001.jpg

Sinds 1999 zijn wij gecertificeerd volgens deze milieunorm. Deze norm schrijft voor hoe een bedrijf dient om te gaan met milieuzaken, zoals energieverbruik en afvalstromen om een bijdrage te leveren aan duurzame ontwikkeling. De ISO-14001 beschrijft de kernelementen voor het opzetten, implementeren, onderhouden en verbeteren van een milieuzorgsysteem, waaronder het vastleggen van de milieuaspecten en -effecten.

Voordelen: besparing in energie, grondstoffen en materialen en voldoen aan wet- en regelgeving.

ISO-140012013.jpg

Sinds 2017 zijn wij gecertificeerd volgens deze informatiebeveiligings norm. Deze norm beschrijft hoe een bedrijf zich moet organiseren om informatiestromen optimaal te beveiligen. Het doel hierbij is om de vertrouwelijkheid, beschikbaarheid en integriteit van informatie binnen ons bedrijf zeker te stellen. Denk hierbij aan het beschermen van persoons- en/of bedrijfsgegevens, bescherming tegen hackers en inbraak.

ISO-27001.png

Sinds 2011 is VDL Nedcar AEO-gecertificeerd. Middels deze certificering tonen we als organisatie aan dat we onderdeel zijn van een veilige logistieke keten. Het levert grote voordelen op, bijvoorbeeld: minder douane controles, voorrang bij douane controles en mogelijkheid om sommige douane afhandelingen zelf uit te voeren. Dit zorgt uiteindelijk vooral voor vereenvoudiging en snellere afhandeling van douane activiteiten; essentieel bij veel transporten van buiten de EU.

AEO.png