Duurzaamheid en Maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO)

Voor ons is het vanzelfsprekend om een bijdrage te leveren aan een duurzame ontwikkeling van de maatschappij en initiatieven in onze regio ondersteunen.

Duurzaamheid

Ook op het gebied van milieu voert VDL Nedcar een duurzaam beleid. Het implementeren van energiebesparings- en afvalpreventieplannen en het recyclen van grondstoffen heeft onze voortdurende aandacht. VDL Nedcar is van oudsher sterk betrokken bij de leef- en werkomgeving. Voor ons is het dan ook vanzelfsprekend om een bijdrage te leveren aan een duurzame ontwikkeling van onze maatschappij.

VDL Nedcar produceert met in achtneming van de aspecten van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO). Wij nemen verantwoordelijkheid voor onze effecten op:
• mens (People),
• de zorg voor het milieu (Planet),
• maatschappij (Profit).

Wij voldoen niet alleen aan de behoeften van nu. Ook richten wij ons op effecten voor toekomstige generaties. Wij streven naar een optimale balans tussen de drie P’s. Klik hier om meer te lezen over onze initiatieven op het gebied van onze zorg voor het milieu (Planet).

VDL Nedcar ziet MVO als een integraal onderdeel van haar totale ondernemingsbeleid. Dit betekent dat MVO-aspecten worden meegenomen in de besluitvorming van personele, organisatorische, procesmatige en technische zaken. In onze visie op MVO onderscheiden wij drie deelgebieden: medewerkers, product- & productieprocessen en maatschappij.

VDL Nedcar bouwt haar panden in eigen beheer. Bij alle nieuwbouw- en renovatieprojecten richten we ons op duurzaam materiaalgebruik, minder energieverbruik en minder belasting voor het milieu. Dat doen we bijvoorbeeld door slimme ontwerpen met zoveel mogelijk daglicht in onze fabrieken, de inzet van ledverlichting, het plaatsen van zonnepanelen, het toepassen van warmte-koude-opslag in de bodem en door gebruik te maken van restwarmte uit het productieproces om bedrijfspanden te verwarmen. Zo worden bijvoorbeeld in de lakstraat verfdeeltjes opgevangen voor hergebruik.

Hoewel vanwege onze toeleveringsactiviteiten de inbreng van VDL Nedcar aan diverse producten vaak voor het oog verborgen blijft, maken wij producten die een wezenlijke bijdrage leveren aan een betere leefomgeving. Dat doen we onder andere op het gebied van elektrisch rijden en batterijtechnologie, materiaalgebruik en het reduceren van afval. We bedenken of passen huidige ontwerpen aan om de maakbaarheid van deze technologieën en producten te vergroten en te verbeteren. Door slimme ontwerpen en geavanceerde productiemethodes leveren we toegevoegde waarde voor onze klant en creëren we werkgelegenheid voor de maakindustrie. Daarnaast zijn er talloze voorbeelden van duurzame producten die moederbedrijf VDL Groep (mede-)ontwikkelt en produceert: elektrische bussen, de productie van onderdelen voor een e-bike, een buggy gemaakt van gerecycled kunststof, een productielijn om vanuit plantenresten duurzaam bouwmateriaal te maken, een machine om afval om te zetten in biogas en de productie van de duurzame Dopper drinkfles.

Afvalstromen zijn in een circulaire economie op elkaar aangesloten als in een soort kringloop, net zoals dat in de natuur het geval is. Een circulair systeem is bedoeld om zoveel mogelijk producten en materialen te hergebruiken en de vernietiging van waarde zoveel mogelijk te beperken. Dat is een heel andere benadering dan het lineaire systeem. Daarin worden grondstoffen omgezet in producten die aan het einde van hun levensduur worden vernietigd.

De circulaire economie dwingen wij bij VDL Nedcar grotendeels in de praktijk af. Die zit ingebakken in onze bedrijfsprocessen. Dat komt doordat circulariteit de totale levensduurkosten aanzienlijk  zijn verminderd. Binnen ons bedrijf stimuleren we het maken van keuzes voor duurzaamheid.

Een circulaire economie biedt kansen voor ondernemers: meer ketensamenwerking, innovatie, minder grondstoffenverbruik en minder afval. Die kansen kunnen we alleen benutten als we met z’n allen een circulaire economie nastreven: bedrijven, overheden en consumenten. Vergeet niet dat het bedrijfsleven meer en meer wordt gestuurd door de consument. Bedrijven moeten niet de arrogantie hebben, de consument producten en diensten te kunnen opdringen. De consument wordt bewuster van duurzaamheid en daarmee voorstander van een circulaire economie. Wij staan in dienst van die consument. Samenwerking is de energie van de circulaire economie. Dat past geweldig bij het DNA van VDL Nedcar. 

Een bijdrage leveren aan een duurzame ontwikkeling
van de maatschappij. Dat vinden we belangrijk
en heeft onze voortdurende aandacht.