Privacy beleid VDL Nedcar

 VDL Nedcar respecteert het belang van privacy van personen en:

  • behandelt en bewaart persoonsgegevens zorgvuldig en voorkomt onbedoeld gebruik daarvan
  • is transparant over het verzamelen, gebruiken, delen en opslaan van persoonsgegevens
  • handelt inzake bescherming van persoonsgegevens:

- op een eerlijke manier
- in lijn met algemeen geaccepteerde principes
- conform van toepassing zijnde wetgeving en in samenwerking met de relevante 
  autoriteiten
- in een gezonde balans tussen risicobeheersing versus efficiëntie en praktische 
  haalbaarheid

  • hanteert maatregelen om persoonsgegevens te beschermen en verankert deze in het VDL Nedcar IMS; dergelijke maatregelen omvatten operationele procedures, instructies en bewaartermijnen, audits aangaande het gebruik van persoonsgegevens, risicobeoordelingen en evaluaties van de effectiviteit van maatregelen, alsmede het volgen van wijzigingen in wetgeving.