Print pagina

Logistiek

Om te kunnen voldoen aan onze doelstelling moet VDL Nedcar alle beloftes en afspraken nakomen. Telkens weer.

Daarvoor hebben wij allerlei logistieke processen ontwikkeld, waaronder ons Pearl Chain-concept. Het samenspel van deze processen biedt ons de flexibiliteit die wij nodig hebben om probleemloos op bestelling te kunnen produceren. Deze zelfontwikkelde systemen betekenen ook dat onverwachte gebeurtenissen of productiepieken soepel kunnen worden opgevangen. Bovendien kunnen wij hiermee voorraadkosten reduceren omdat de opslagtijd is verkort van circa één week tot minder dan een paar dagen.

Teneinde het bouwproces efficiënt te laten verlopen heeft VDL Nedcar een logistiek plannings systeem ontwikkeld. In dit Pearl Chain concept worden alle benodigde onderdelen van ordering tot aflevering gepland en opgevolgd.

Dagelijks worden de eisen geïnventariseerd en de orders geregistreerd. Zo wordt elke 'auto-order' een 'parel in de ketting'. Conform de specificaties van de te maken auto worden de onderdelen op het juiste moment afgeroepen uit een ‘magazijn op wielen’ van VDL Nedcar.

Elektrische pallettrucks (EPT's) en reach-trucks halen de lege bakken op en vervangen ze automatisch door volle. Dankzij dit systeem komen de onderdelen precies op tijd waar ze nodig zijn en hoeft het productiepersoneel niet langer de voorraad in de gaten te houden. Dit spaart tijd, ruimte en kostbare voorraden.