Print pagina

Milieu

Binnen alle bedrijfsactiviteiten van VDL Nedcar staat constante verbetering bij alles wat we doen centraal. Deze aanpak blijkt duidelijk uit de manier waarop wij met onze milieu-verantwoordelijkheden omgaan. Daarom hebben wij gekozen voor een sterk proactieve aanpak voor het ontwikkelen en uitvoeren van disciplines en procedures die ertoe bijdragen de milieubelasting door onze bedrijfsprocessen zo gering mogelijk te houden.
Het is inherent aan een bedrijf als VDL Nedcar dat er een risico bestaat dat er koolwaterstoffen in de lucht terechtkomen, bijvoorbeeld tijdens de lakprocessen, of dat er zware metalen worden geloosd in het afvalwater. Het spreekt voor zich dat we dit zoveel mogelijk moeten voorkomen, zoals het ook voor zich spreekt dat het geluidsniveau van al onze productieactiviteiten altijd tot het minimum beperkt moet blijven.

Daarom heeft VDL Nedcar gekozen voor het invoeren van een eigen milieubeheersingssysteem. Dit omvat een basisbedrijfsplan en een actief bedrijfsbeleid, is afgestemd op de wetgeving en de eisen die gesteld worden door de overheid en voldoet aan strenge kwaliteitsnormen.